Strona główna

Zakład Biochemii i Farmakogenomiki

   Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej

   Wydział Farmaceutyczny 

   Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

   Adres Zakładu:
   ul. Banacha 1
   02-097 Warszawa 

 

Kierownik Zakładu:

Prof. dr hab. Grażyna Nowicka  tel. (22) 572 07 35, (22) 572 07 37
   e-mail: grazyna.nowicka@wum.edu.pl

 

Sekretariat Zakładu:

Elżbieta Wojciechowska
   Budynek farmacji WUM, pokój nr 4, parter (BLOK I)
   tel/fax: (22) 572 07 35
   e-mail: katedrabiochemii@wum.edu.pl