Strona główna

Zakład Biochemii i Farmakogenomiki

  ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa

 

Kierownik Zakładu:

Prof. dr hab. Grażyna Nowicka  tel. (22) 572 07 35, (22) 572 07 37
   e-mail: grazyna.nowicka@wum.edu.pl

Sekretariat Zakładu:

Elżbieta Wojciechowska
   Budynek farmacji WUM, pokój nr 4, parter (BLOK I)
   tel/fax: (22) 572 07 35
   e-mail: katedrabiochemii@wum.edu.pl

Uwaga!
Na czas remonu (od 14 lutego) Sekretariat  Katedry został przeniesiony do Centrum Dydaktycznego pokój 207

 

 

 

powrót do Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej