Strona główna

Zakład Biochemii i Farmakogenomiki

  ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa

 

Kierownik Zakładu:

Prof. dr hab. Grażyna Nowicka  tel. (22) 572 07 35, (22) 572 07 37
 e-mail: grazyna.nowicka@wum.edu.pl

Sekretariat Zakładu:
Elżbieta Wojciechowska
Budynek farmacji WUM, blok II, parter, pokój nr 4

tel/fax: (22) 572 07 35
e-mail: katedrabiochemii@wum.edu.pl


 

 

powrót do Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej